Sags styring:

Vi lægger vægt på god kundebetjening derunder:

* Overholdelse af aftaler blandt andet ved at aftalerne er klare og ydelser er entydigt beskrevne.

* At kunderne føler sig trygge ved vores ydelser bl.a. ved at vi gennemgår det udførte arbejde ved afslutningen

* At alle vores arbejder gennemføres håndværksmæssigt korrekt

* At de anvendte materialer opfylder alle lovmæssige krav og er uden fejl.